Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Witamy na stronie naszej szkoły.

 

Szkola   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach jest placówką publiczną. Urząd dyrektora sprawuje          mgr Paulina Niegowska.

   Procesem dydaktyczno - wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, dbająca o harmonijny rozwój każdego dziecka.

   Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując   do wypełniania obowiązków społecznych oraz obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności.   Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości i zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o   współczesnym świecie.

   Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, naukę dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki), uczestnictwo w różnych k   kołach zainteresowań, zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne, opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej, bogaty księgozbiór w bibliotece,   smaczne i zdrowe obiady w stołówce, szeroki program imprez klasowych i szkolnych, także sportowo-rekreacyjnych, wyjazdy do kina i   teatru.

   Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.