Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

rodo  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

  Administratorem   Państwa   danych   osobowych   jest Szkoła Podstawowa nr 1; ul. Wolności 68;   42-460 Mierzęcice (dalej: Administrator)

   Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Szkoła Podstawowa nr 1; ul. Wolności 68; 42-460 Mierzęcice
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://sp1-mierzecice.pl/index.php/kontakt
 3. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. telefonicznie: +48 32 391 00 22

  Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych:

 1. pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. nr telefonu: +48 694 167 023 

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dokumentowania i załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają.

  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - poz 845.

  Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty ściśle współpracujące z Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcy usług hostingowych, prawniczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, oraz operatorzy pocztowi i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w opaciu o obowiązujące przepisy prawa. 

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie  przepisów  prawa  o  archiwizacji  dokumentów  oraz, zgodnie z obowiązującą  u Administratora instrukcją  kancelaryjną  - tj  przez  okres niezbędny dla udokumentowania  zakończenia czynności w sprawie. 

   Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu załatwienia sprawy.

Szczegółowe informacje znajdują się w:

 1. Ustawie w sprawie dostępności z dnia 4 kwietnia 2019 r. ikona PDF
 2. Na stronie internetowej UODO 

Polityka prywatności dotycząca tzw. plików Cookies.

  Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

  Dla Państwa wygody Serwis sp1-mierzecice.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu).

  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis sp1-mierzecice.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

To m.in.:

 • cookies  sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) - używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony
 • cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności MC Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

 W szczególności takie cookies to:

 • W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy)
 • W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

  Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

  Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

  Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

  Internet Explorer 6.0 i 7.0

  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

  Mozilla Firefox

  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

  Opera

  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

  Safari

  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie". 


JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA:


  Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia. 

DYREKTOR SZKOŁY

 Paulina Niegowska