Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Historia powstania szkoły

 

Szkola   Półtora miesiąca po ustąpieniu okupanta, bo 5 marca 1945 roku uruchomiono działalność szkoły w Mierzęcicach. Budynek szkolny, nie zniszczony w czasie wojny znajdował się w miejscu obecnego boiska szkolnego.

   Funkcję kierownika szkoły pełnili w pierwszych latach powojennych: Stanisław Gliwa, Irena Małkiewicz, Julian Małkiewicz, Henryk Obwarzanek.18 lipca1949 roku rozpoczęto budowę fundamentów pod nową szkołę. Prace przebiegały szybko i sprawnie. 1 maja 1952 roku oddano do użytku nowy budynek, w którym szkoła mieści się do dzisiaj. Na kierownika szkoły powołano Kazimierza Romanowskiego.

   Z dniem 1 września 1953 roku kierownictwo szkoły powierzono Zdzisławowi Smołce, który pełnił tę funkcję przez 20 lat. W 1954 roku szkoła w Niwiskich stała się filią szkoły w Mierzęcicach. 1 lutego 1960 roku nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki, którego popiersie odsłonięto 28 lutego. W roku 1970 przeprowadzono w szkole remont kapitalny (założenie centralnego ogrzewania, naprawa dachu, tynkowanie budynku). 1 stycznia 1973 roku szkoła stała się siedzibą Zbiorczej Szkoły Gminnej. Dyrektorem Gminnym został Rajmund Loska. Powiększyła się liczba uczniów, wśród których znalazły się dzieci z Boguchwałowic i Toporowic. W szkole uruchomiono stołówkę i świetlicę, wyremontowano budynek gospodarczy, oddano nawierzchnię asfaltową na boisku szkolnym.

   W latach 1979-1985 funkcję gminnego dyrektora szkół pełnił Marian Żmuda. W okresie istnienia szkoły zbiorczej, jako zastępcy do spraw szkoły zbiorczej, kierowali nią kolejno: Zdzisław Smołka, Henryk Sorn, Marian Żmuda, Janina Słowińska, Kazimierz Engelhardt. W 1985 roku po likwidacji zbiorczych szkół gminnych, szkoła znalazła się pod zarządem Inspektoratu Oświaty, a funkcję dyrektora szkoły powierzono W. Sewerynowi. Od 1989-1994 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił Jacek Malikowski.

  Od stycznia 1996 roku organem prowadzącym szkołę stała się gmina, na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty został powołany Krzysztof Kobiałka. W 1987 roku z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Gminy Franciszka Jakóbczyka oraz Inspektora Oświaty Mariana Żmudy powstał projekt rozbudowy szkoły, który przewidywał 8 sal lekcyjnych, pion gospodarczy i salę gimnastyczną. Rozbudowę, finansowaną przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Gminę Mierzęcice, rozpoczęto w 1989 roku. Stosunkowo szybko wzniesiono fundamenty, ale później rozpoczęły się kłopoty finansowe i prace utknęły w martwym punkcie. Dzięki zabiegom Wójta Gminy Stanisława Paksa w1992 roku wznowiono prace przy budowie szkoły. Rozpoczęto także remont starej części. Wymieniono centralne ogrzewanie, pomieszczenia w podziemiu zaadaptowano na szatnie. Nowy segment klasowy i zaplecze gospodarcze zostały oddane do użytku w roku szkolnym 1996/97.