Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Zasady korzystania z Internetu w szkole

 

 I. Zasady ogólne

 1. Uczniowie mogą korzystać z Internetu na komputerach przeznaczonych dla uczniów w pracowni komputerowej i bibliotece szkolnej.
 2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.
 3. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera (tzw. Serwisy Word Wide Web).
 4. Zabrania się korzystania z programów peer to peer, peer to mail, torrent, rapidshare, emule, kaza itp. umożliwiających wymianę materiałów z innym członkami sieci chronionych prawem autorskim.
 5. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

 

II. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

 1. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
 2. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 3. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy oraz teksty własne można zapisywać na pendrive lub dysku za zgodą nauczyciela.
 4. Zabrania się:
   1. instalowania programów,
   2. otwierania stron zawierających treści niezgodne z obowiązującymi normami etyczno- moralnymi, propagujące przemoc i rasizm,
   3. korzystania z serwerów CHAT i innych komunikatorów internetowych,
   4. używania bramek sms,
   5. wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie. 

 

III. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Nauczyciele mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 2. Szkoła na komputerach do użytku przez uczniów stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszymi zasadami.
 3. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
 4. Nauczyciel może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu, lub sprzętu.

 

IV. Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i programów użytkowych.
 2. Nauczyciel może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera i Internetu, jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane nawet, jeśli nie zostały one określone  w niniejszych zasadach.
 3. Osoby naruszające niniejsze zasady mogą być czasowo pozbawione prawa do korzystania z zasobów internetowych.