Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  • opiekę profilaktyczną sprawuje:

pielęgniarka higieny szkolnej Zofia Kubik

W poniedziałek i środę godz. 8:00 - 13:00, 

co drugi piątek godz. 8:00 - 13:00

w tym kontakt z przychodnią "D" oraz rodzicami (wywiady środowiskowe)