Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Archiwum z życia szkoły: