Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Nasz Patron

Kosciuszko   Tadeusz Kościuszko należy do najbardziej znanych i lubianych bohaterów narodowych. Jako organizator i dowódca pierwszego ogólnonarodowego   polskiego powstania zdobył sobie sławę, która przetrwała do dnia dzisiejszego i można z pewnością stwierdzić, że pamięć o nim trwać będzie nadal, jako o   jednym z najsławniejszych Polaków w tysiącletnich dziejach naszego państwa. W działalności Kościuszki odnaleźć można echa wielkich idei społecznych,   głoszących hasło wolności, równości i braterstwa pomiędzy wszystkimi ludźmi. Dlatego w szeregach wojsk kościuszkowskich znaleźli się obok szlachty-   mieszczanie i chłopi, którym powstanie miało przynieść wolność. Tadeusz Kościuszko był więc pierwszym w dziejach przywódcą narodu walczącego   zbiorowym wysiłkiem o wolność i niepodległość. W działalności jego znajdujemy początek nici przewodniej, która przez długie lata walki prowadziła Polaków   do  Ojczyzny wyzwolonej spod obcej przemocy. Mimo, że powstanie kościuszkowskie zostało zdławione, już parę lat po klęsce powstają, na obcej w prawdzie   ziemi Legiony Dąbrowskiego, świadczące swoim istnieniem i działalnością, że „Jeszcze Polska nie zginęła…..”, a później już w IXX wieku w 1830 roku   wybucha powstanie listopadowe, 1863 roku - powstanie styczniowe.

   W początkach naszego wieku, po wielkiej ogólnoświatowej wojnie, w 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Rok 1939 znów odbiera nam wolność. I   wreszcie 1944 roku, po 150 latach powstania kościuszkowskiego, po II wojnie światowej powstaje Polska wolna. Otaczamy pamięcią tych wszystkich, którzy w   różnych czasach i na różnych frontach toczyli walkę o wolność Polaków i niepodległość Polski. Są dla nas wzorem i przykładem. Jednym z najpiękniejszych   wzorów „jako Ojczyznę miłować” jest i pozostanie na zawsze Tadeusz Kościuszko.