Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Dzień Patrona

  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w uroczysty sposób postanowili wyrazić szacunek dla swojego patrona, a uczynili to w 24 marca – w rocznicę ważnego wydarzenia…

  24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko objął przywództwo polskiej insurekcji przeciw Rosji i carycy Katarzynie II. Jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej złożył na rynku krakowskim uroczystą przysięgę narodowi polskiemu, że wykorzysta powierzoną mu władzę jedynie do obrony granic i odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej.

  W trakcie uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego uczniowie klas 4-6 upamiętnili ten ważny dzień i przypomnieli słowa przysięgi:

  Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż.

  Wydarzenie to miało dla społeczności szkolnej szczególny wymiar, gdyż to pierwsze obchody Dnia Patrona od czasu nadania szkole sztandaru. Usłyszeliśmy kilka pięknych wierszy i wzruszających piosenek, ale oprócz zdolności recytatorskich i wokalnych mogliśmy również podziwiać talenty poetyckie uczennic – Nikoli Czapli i Nadii Tesko, które, prezentując twórczość własną, odczytały swoje autorskie utwory napisane na cześć Tadeusza Kościuszki – wybitnego wodza i wielkiego Polaka, patrona naszej szkoły.

  Całości dopełniła dekoracja skomponowana z plakatów i lapbooków uczniów klas 1-8 biorących udział w konkursie „Tadeusz Kościuszko – nasz patron”. A oto wyniki konkursu:

  Klasy 1-3

I miejsce – Natalia Lis – kl. 2b
II miejsce – Jakub Cichoń – kl.  2b
III miejsce – Marianna Leks – kl.  3b

  Klasy 4-8

I miejsce – Matylda Łazarczyk – kl. 5a
II miejsce – Jakub Paszewski – kl. 4a
III miejsce – Julia Czapla – kl. 6b

  Wyróżnienia:

  • Amelia Sawicka – kl. 4b
  • Filip Gryta – kl. 4a
  • Mateusz Knop – kl. 4a
  • Alicja Goździewska – kl. 5b
  • Amelia Walencik – kl. 5a
  • Zofia Dyszy, Nicole Szerszeń – kl. 6a
  • Fabian Majcherczyk – kl. 6a
  • Mikołaj Wylężek – kl. 6b
  • Julia Paszewska – kl. 8b

  Wręczenie dyplomów i nagród niebawem.

 

 

* * * * * *