Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Teatralne spotkanie ze środkami stylistycznymi

 

  1 lutego 2023 r. uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl, przygotowany przez aktorów scen krakowskich, w oryginalny i dowcipny sposób opowiadający o najważniejszych środkach stylistycznych. W trakcie przedstawienia jeden z bohaterów pisał list, w którym zamierzał wyznać miłość swojej ukochanej, używając niecodziennego i wyszukanego języka. W tym celu postanowił zaznajomić się ze środkami stylistycznymi, pomagał mu w tym profesor, odkrywając przed autorem listu, ale także przed widzami, tajniki metafory, porównania, przerzutni, epitetów oraz wielu innych środków poetyckich. Nie był to jednak suchy wykład, każda definicja została poparta cytatem z literatury. Mogliśmy usłyszeć fragmenty utworów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza czy Wiliama Szekspira.

  Podczas spektaklu nie zabrakło też interakcji z widownią. Chętni uczniowie przeczytali „Przypowieść o talentach” z podziałem na role,  akurat ten utwór wykorzystano, aby pokazać zastosowanie alegorii w przypowieściach. Na zakończenie jedna z uczennic odczytała pisany przez cały czas trwania przedstawienia list, w tym czasie jeden z jej kolegów przypominał występujące w tekście środki stylistyczne.

  Uczniowie obejrzeli spektakl profilaktyczny w dwóch grupach: najpierw klasy VI- VIII, później klasy IV-V. Było to bardzo wartościowe przedstawienie, zwłaszcza dla uczniów klas ósmych, dla których stało się ono doskonałą powtórką przed egzaminem. Również ich młodsi koledzy mieli okazję uczestniczyć w ciekawej i nieszablonowej lekcji języka polskiego.

 

* * * * * *