Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Akcja informacyjno-edukacyjna pt: „Wirusoochrona”

  Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową - choroby wirusowe i bakteryjne. Szczególną uwagę należy wówczas zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych.
  20 grudnia zakończyła się wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjnej "Wirusoochrona" skierowana do uczniów klas 1- 3.
Akcja miała charakter profilaktyczny, jej głównym celem była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk. Ważną poruszaną kwestią było również zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
  Światowy Dzień Mycia Rąk rozpoczął realizację akcji w naszej szkole. Celem tego dnia było uświadomienie naszym najmłodszym jak ważne znaczenie ma w ich życiu codzienne mycie rąk. We wszystkich klasach 1- 3 odbyły się rozmowy na temat zarazków, bakterii i wirusów, które dostają się do naszego organizmu poprzez brudne ręce. Dzieci dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma czyste i dokładne mycie rąk. Omówiliśmy także schemat mycia rąk oraz zastosowaliśmy go w praktyce.
  W ramach akcji odbyły się również pogadanki, dzieci oglądały film edukacyjny, rozwiązywały wspólnie krzyżówki, poprzez różnorodne formy działalności artystycznej mogły przedstawić swoje wyobrażenia na temat wirusów. Szczególnie do ostatniego zadania uczniowie podeszli z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem. Powstały piękne plakaty, które zostały wyeksponowane w klasach.
Cała akcja uzmysłowiła nam wszystkim jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

 

 

* * * * * *