Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Dnia 12 października 2022 r. uczniowie ósmych udali się wraz z nauczycielami na wycieczkę do Muzeum Auschwitz-Birkenau. KL Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Życie straciło tu ponad milion mężczyzn, kobiet i dzieci, dlatego też miejsce to można nazwać największym cmentarzem świata. Za pośrednictwem przewodników zdobyliśmy wiedzę na temat martyrologii narodu polskiego, Holocaustu oraz tragicznego losu Żydów, Polaków, Romów oraz przedstawicieli innych narodów znajdujących się w czasie wojny pod okupacją niemiecką.    Mogliśmy poznać przerażającą rzeczywistość życia obozowego oraz zobaczyć coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć, czyli oblicza zagłady miliona więźniów. Młodzież w ciszy i zadumie wysłuchała słów przewodników, odwiedziła miejsca, w których przebywali i byli mordowani więźniowie obozu. Zwiedzanie uwrażliwiło uczniów na los innych oraz skłoniło młodych ludzi do głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa i potrzebą pielęgnowania takich wartości, jak: pokój, wzajemny szacunek, przyjaźń, tolerancja, miłość.