Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plenfrdeitru

KLUB WOLONTARIUSZA

 • Pomóż i Ty

  Na przełomie września i października 2017 r. członkowie Klubu Wolontariusza działającego przy bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, przeprowadzili akcję charytatywną przy współpracy z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMÓŻ i TY. Wśród uczniów i pracowników szkoły rozprowadzono nadesłane przez Fundację cegiełki – zakładki do książek i kalendarzyki. Całkowity dochód z akcji wyniósł 188 zł i został w całości przelany na konto Fundacji dn. 6.10.2017r.

  W październiku 2017 r. członkowie Klubu Wolontariusza działającego przy bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, przeprowadzili akcję charytatywną przy współpracy z Wydawnictwem Artystów Malujących ustami i nogami AMUN. Wśród uczniów i pracowników szkoły rozprowadzono nadesłane przez Wydawnictwo kartki świąteczne – pakiet o wartości 39,90 zł. Całkowity dochód z akcji został w całości przelany na konto Wydawnictwa dn. 25.10.2017r.

  W dniach 8 – 22.11.2017 r. członkowie Klubu Wolontariusza działającego przy bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, przeprowadzili akcję charytatywną przy współpracy z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMÓŻ i TY. Wśród uczniów i pracowników szkoły rozprowadzono nadesłane przez Fundację cegiełki – zakładki do książek i kalendarzyki. Całkowity dochód z akcji wyniósł 153 zł i został w całości przelany na konto Fundacji dn. 22.11.2017r.

  Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. członkowie Klubu Wolontariusza działającego przy bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach, przeprowadzili akcję charytatywną przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda. Wśród uczniów i pracowników szkoły rozprowadzono nadesłane przez Stowarzyszenie „Świąteczne Kartki Dobroczynne – pakiet 45 szt. Całkowity dochód z akcji w kwocie 88 zł został w całości przelany na konto Wydawnictwa
  dn. 14.12.2017r.

   
 • Gramy dla zwierząt

  Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji Gramy Dla Zwierząt zorganizowanej przez Fundację Centaurus

  Zadajemy sobie często pytanie dlaczego zwierzęta potrzebują pomocy?

  Gdzie empatia i współczucie ludzi? My uczniowie chcemy wierzyć w dobroć ludzkich serc. Wiele zwierząt trafiło pod opiekę Centaurusa, kiedy się zestarzały i nie mogły już pełnić służby wobec człowieka.

  Pamiętajmy o tym, że starość dopadnie każdego z nas, choć na dzień dzisiejszy wydaje się nam taka odległa. Powinniśmy w swojej dobroci serca pamiętać nie tylko o ludziach, ale również o zwierzętach.

   

   

   

   

   

  Co Ty Drogi Uczniu Możesz Dzisiaj Zrobić?

  • Bądź odpowiedzialnym opiekunem zwierząt, pomyśl dwa razy zanim zaopiekujesz się zwierzakiem. 
  • Nie przechodź obojętnie obok krzywdy zwierząt
  •  Włącz się w pomoc zwierzakom! Twoja złotówka może im pomóc!

  Dziękujemy za Twoje zaangażowanie Drogi uczniu.

  Dziękujemy również rodzicom, którzy nas zechcą wesprzeć w naszej akcji.

   
 • Już niebawem w naszej szkole rusza Klub Wolontariusza!

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach ogłasza konkurs na LOGO wolontariatu.

   

  REGULAMIN

  1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
   1. Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Mierzęcicach zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGO wolontariatu.
   2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGA WOLONTARIATU, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:

  plakatach, ulotkach

  nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej

   

  1. UCZESTNICY KONKURSU
   1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły.
   2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Mierzęcicach
   3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
  2. WARUNKI UCZESTNICTWA
   1. Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.
   2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
  • na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm,
  • w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, 
  1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą i wolontariatem.
  • wzbudzać pozytywne emocje,
  1. Logo może składać się:
  • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
  • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
  • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

  Logo może być zaprezentowane w formie papierowej lub wersji elektronicznej

   

  Prace należy składać do dnia 12.12.2016r. w gabinecie pedagoga szkolnego.

  Spośród prac konkursowych zostanie wybrana najlepsza wyłoniona przez komisję.

  Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

  Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

  Organizator nie zwraca prac.

   Oceny prac dokona 5-osobowa komisja konkursowa w składzie: opiekunowie  pani dyrektor Bożena Jach, Marek Zawadzki, Beata Fryc, Beata Kukuła Dzierżanowska , Ewa Urban, Agata Psonka dwóch przedstawicieli Koła Wolontariatu.

  1.  Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.  Zwycięski projekt stanie się oficjalnym logo Szkolnego Koła Wolontariatu.

   

  Znalezione obrazy dla zapytania pomoc dzieciom

  Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

  Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

  1. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
  2. Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i ewangelizacyjne.

  Cele i sposoby działania

  1. Celem wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
  2. Rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego.
  4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy.
  5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
  6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

   Korzyści dla uczniów działających w Szkolnym Klubie Wolontariatu

  1. Nowa, atrakcyjna forma spędzenia czasu.
  2. Okazja do rozwoju swojej osobowości, poznawania siebie, swoich słabych i mocnych stron w trudnych sytuacjach.
  3. Możliwość kształtowania różnorodnych umiejętności związanych z realizacją powierzonych zadań.
  4. Okazja do podniesienia poczucia kompetencji i samooceny oraz sprawdzenia siebie w różnorodnych rolach i sytuacjach życiowych.
   

Czytaj więcej

Dobra Szkoła

Kalendarz wydarzeń

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 30 - 13 15

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Bezpieczny w sieci

Nowe horyzonty

Fundacja Rosa

Biuletym - BIP

Licznik odwiedzin

1316757
DzisiajDzisiaj485
WczorajWczoraj495
Ten tydzieńTen tydzień3620
Ten miesiącTen miesiąc11265
WszystkieWszystkie1316757

Logowanie