Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

  Wójt Gminy Mierzęcice zawarł nowe porozumienie w sprawie zapewnienia  opieki stomatologicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę z :

NZOZ PROMED,  ul. Wolności 137 42-460 Mierzęcice

 

  Potwierdzeniem posiadania uprawnień jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia szkoły.

  Uprawnieni mogą korzystać ze świadczeń udzielanych przez gabinet stomatologiczny  prowadzony w Ośrodku Zdrowia PROMED w Mierzęcicach w godzinach pracy Poradni Stomatologicznej po wcześniejszej rejestracji   pod numerem telefonicznym

 32 700 37 83  lub 32 288 70 45