Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Akcja Ekologiczna

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

  W dniach od 02.11 do 16.11 w naszej szkole trwała akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji było przede wszystkim rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów oraz utylizacja zużytych, niepotrzebnych elektronicznych sprzętów domowych w bezpieczny, niezagrażający środowisku naturalnemu sposób.

  Nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przynieśli znaczną ilość zużytych sprzętów. Dużą część z nich stanowiły również elektrośmieci pochodzące z naszej szkoły.

  Warto nadmienić, że za każdą tonę zebranego zużytego sprzętu otrzymujemy bon o wartości 100 zł za który można zakupić materiały edukacyjne, sprzęt biurowy, sprzęt AGD czy artykuły gospodarstwa domowego na pewno przydatne w naszej szkole.

  Samorząd Uczniowski z Przewodniczącą Panią Katarzyną Łozińską-Jach oraz koordynator akcji Pan Robert Białek dziękują wszystkim zaangażowanym uczniom za udział w akcji, która dzięki Wam zakończyła się sukcesem. 

 

 

* * * * * *