Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Lab pszysz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach bierze udział w programie

Laboratoria Przyszłości. 

  Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

  Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

  Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

  W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

  Nasza szkoła w ramach programu otrzymała 99600 zł. Dzięki tej kwocie została utworzona sala do zajęć kulinarnych oraz zostaną wzbogacone pracownie: techniczna,  informatyczna, biologiczna.

  Od września 2022 roku systematycznie na naszej stronie internetowej będą zamieszczane relacje ukazujące, w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt i wyposażenie pozyskane dzięki programowi Laboratoria Przyszłości.

  W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła m.in.:

  • specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie (np. drukarka 3D długopisy 3D, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami czy zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami oraz  oświetlenie do realizacji nagrań). Działania szkoły zostaną poszerzone o rozwój kompetencji kluczowych, związanych z wykorzystaniem technologii czy optymalizacją własnej pracy i nauki w oparciu o nowoczesne technologie.
  • sprzęt gospodarstwa domowego oraz materiały do rękodzieła (np. piekarniki, płyty grzewcze, roboty kuchenne, tostery, garnki, lodówka, maszyny do szycia   – przysłużą się one uczestnikom nowoutworzonej w naszej szkole pracowni kulinarnej). Działania szkoły zostaną poszerzone o rozwój kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość (wspólne przygotowanie posiłków), społecznych (motywowanie do udziału w przedsięwzięciach szkolnych czy branie odpowiedzialności za swoje działania), informatycznych (umiejętność czytania instrukcji i obsługa urządzeń).
  • środki ochrony indywidualnej (np. instrukcje BHP, apteczki).

 Uczniowie podczas zajęć będą rozwijać swoje umiejętności techniczne, kreatywne i manualne, związane z optymalnym wykorzystaniem urządzeń AGD, wraz z naciskiem na zachowanie zasad BHP.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na technice, informatyce, biologii, przyrodzie, zajęciach kreatywnych, na zajęciach świetlicowych, w edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Laboratorium wyposazenie