Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Dzien otwarty 11.21