Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Powitajmy wrzesień NARODOWYM CZYTANIEM!

4203805969493322376  Dnia 3 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach  wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Na zajęciach języka polskiego odczytano fragmenty utworu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

  „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną” – słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy przypomniały o wyjątkowości tego dzieła.

 Utwór został  przeczytany podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Akcja ta  organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. 

  Cieszymy się, że od lat możemy uczestniczyć w akcjach promujących czytanie najpiękniejszych utworów literatury polskiej.