Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

thumbnail Nasza szkoła jest w SuperKoderach

  #SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach  uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach rozpocznie zajęcia w Programie #SuperKoderzy od nowego roku szkolnego, jako jedna ze 140 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Fundacji Orange.

  #SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów. 

  O tym, jak radzą sobie #SuperKoderzy z naszej szkoły będziemy informować w nowym roku szkolnym!

  Publikujemy film, jaki przygotowaliśmy w ramach rekrutacji do praogramu:

https://tiny.pl/9hjln

Anna Łukasik