Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Archiwum z życia szkoły: