Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

  "Czytanie książek – to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" W. Szymborska

1 (17)  Dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje dziecka, kształtują  jego kompetencje językowe i kulturowe, a jako pięknie zaprojektowane przedmioty umożliwiają pierwsze spotkanie ze sztuką. Przy mądrym wsparciu dorosłego literatura dziecięca staje się wspaniałym przewodnikiem pomagającym młodemu „czytelnikowi” odkrywać otaczający go świat, rozbudza jego wyobraźnię i inspiruje do twórczych praktyk.

  W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, odwiedzania biblioteki. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania w roku szkolnym 2022/2023 w klasach I-III prowadzona była  innowacja pt. "Wychowanie przez czytanie" autorstwa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

  Innowację pedagogiczną  realizowano w czasie zajęć edukacyjnych, jak również podczas zajęć świetlicowych. Raz w miesiącu uczniowie uczestniczyli również w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mierzęcicach. Zainicjowano wprowadzenie "Poranków czytelniczych", uczniowie założyli "Zeszyty wzorowego czytelnika", chętni prezentowali wybrane przez siebie książki na forum klasy, stworzono galerię prac plastycznych, na korytarzu szkolnym powstał kącik wymiany książek w ramach akcji "Nadaj książce nowe życie".

  Takie inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych najmłodszych, dlatego też będą  one kontynuowane w kolejnych latach.

 

* * * * * *