Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Hej, w kopalni praca wre.....  

Dzień Górnika

  Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Górnika, zwany popularnie Barbórką.  Gościliśmy pana Jana, który w galowym stroju górniczym przybył do naszej szkoły. W przygotowania zaangażowane były wszystkie klasy. Najpierw obejrzeliśmy prezentację multimedialną, z której  uczniowie dowiedzieli się jak powstał węgiel oraz jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią. Następnie nasz Gość opowiedział o tradycjach i zwyczajach górniczych. Dzieci mogły zadawać pytania związane z górnictwem, na które Pan Jan chętnie odpowiadał. Uczniowie mieli w ten sposób okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat tej ciężkiej pracy. Poznali również wiele ciekawostek na temat stroju galowego i koloru piór na czapce górnika. Na zakończenie dzieci podziękowały panu Górnikowi za bardzo ciekawe, pełne wrażeń spotkanie, a Pani Dyrektor złożyła najserdeczniejsze życzenia dla naszego Gościa.
  Z okazji Barbórki życzymy Panu Sztygarowi i Wszystkim Górnikom dużo zdrowia - Szczęść Boże!
 

 

* * * * * *