Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Ochrona dzieci i młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami.

 

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach wraz z gronem pedagogicznym organizuje wiele działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami. Oprócz zajęć systematycznie prowadzonych przez pedagogów szkolnych oraz w ramach lekcji z wychowawcą, zapraszani są wykwalifikowani specjaliści zajmujący się w/w problemami.

  Współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także ze Śląskim Centrum Profilaktyki z Katowic.

  14 listopada gościliśmy w szkole Pana Dariusza Pietrka, który przeprowadził niezwykle ciekawe prelekcje i zajęcia warsztatowe dla uczniów klas siódmych i ósmych, poświęcone współczesnym zagrożeniom takim jak uzależnienia od komputerów, telefonów, e-papierosów, poszerzył również problemy okresu dojrzewania.

  Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach i korzystają z ogromnej wiedzy i doświadczenia Pana Dariusza Pietrka, który potrafi nawiązać bardzo dobry kontakt z młodzieżą.

  Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi wiele problemów, na które warto być przygotowanym, dlatego planujemy dalszą współpracę i kolejne zajęcia.

 

* * * * * *