Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Ślubujemy!

1  We wtorek, 25 października 2022r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Jest ono ważne nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale również dla ich rodziców i nauczycieli. Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom. Uroczyste przyrzeczenie złożyli przed sztandarem szkoły również rodzice. Po ślubowaniu, aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej dokonała dyrektor szkoły - Pani Paulina Niegowska. Natomiast starsze koleżanki – przedstawicielki samorządu szkolnego, oficjalnie przyjęły pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły.

  Podczas uroczystości obecni byli także zaproszeni goście: Wójt Gminy Mierzęcice – Pan Grzegorz Podlejski oraz rodzice i bliscy uczniów klas pierwszych.

  Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali wiele gratulacji, pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe prezenty ufundowane przez rodziców i słodkości od Wójta Gminy Mierzęcice.

  Życzymy wszystkim pierwszakom, jak i całej społeczności uczniowskiej, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby szkoła była dla nich miejscem przyjaznym, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.

Wychowawcy klasy 1a i 1b

 

* * * * * *