Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

logo erasmus

2020-1-PL01-KA229- 081653

Together against bullying

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

W ramach realizacji projektu 2020-1-PL01-KA229- 081653 Together against bullying TAB

zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w następującym konkursie

  Logo_Tab.png

Lapbook „Czym jest program Erasmus+”

 

- zaprojektuj i wykonaj lapbook, w którym:

- wyjaśnisz czym jest program Erasmus+

- opiszesz, jakie szanse Erasmus+ daje uczniom, nauczycielom, szkolnictwu

- wyjaśnisz, jaki wpływ ma Erasmus+ na kompetencje językowe

- termin oddania lapbooka – 3 października 2022 – pani K. Łozińska-Jach

- razem z pracą należy oddać zgodę podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna

- prace wykonywane są indywidualnie, nie można wykonywać prac w parach/grupach

- wielkość pracy – minimum A3

- język – polski lub angielski/ angielski mile widziany w klasach starszych,

- konkurs w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych

- rozstrzygnięcie konkursu  13-14-15 października 2022, podczas Dni Erasmusa #ErasmusDays

Nagrody

- na zwycięzców czekają nagrody

- ponadto wszystkie prace będą nagrodzone oceną 6 z plastyki o wadze 4, zwycięskie prace dostaną ocenę 6 z plastyki o wadze 6: ponadto każdy uczestnik otrzyma 6 punktów dodatnich z zachowania

Organizatorzy: 

1. Maria Śliż,

2. Barbara Gryczka,

3. Joanna Wołowiec,

4. Katarzyna Łozińska-Jach

5. Monika Naglik

6. Katarzyna Feliszewska

Zgoda na udział w konkursie >>>

* * * * * *