Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plenfrdeitru

Polityka prywatności RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

rodo  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

  Administratorem   Państwa   danych   osobowych   jest Szkoła Podstawowa nr 1; ul. Wolności 68;   42-460 Mierzęcice (dalej: Administrator)

   Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Szkoła Podstawowa nr 1; ul. Wolności 68; 42-460 Mierzęcice
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://sp1-mierzecice.pl/index.php/kontakt
 3. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. telefonicznie: +48 32 391 00 22

  Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych:

 1. pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. nr telefonu: +48 694 167 023 

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dokumentowania i załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają.

  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty ściśle współpracujące z Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcy usług hostingowych, prawniczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, oraz operatorzy pocztowi i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w opaciu o obowiązujące przepisy prawa. 

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie  przepisów  prawa  o  archiwizacji  dokumentów  oraz, zgodnie z obowiązującą  u Administratora instrukcją  kancelaryjną  - tj  przez  okres niezbędny dla udokumentowania  zakończenia czynności w sprawie. 

   Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

   Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu załatwienia sprawy.

DYREKTOR SZKOŁY

 Paulina Niegowska

Biuletym - BIP

Szkolna klauzula polityki

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 30 - 13 15

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2050833
DzisiajDzisiaj1188
WczorajWczoraj63
Ten tydzieńTen tydzień1188
Ten miesiącTen miesiąc1251
WszystkieWszystkie2050833

Logowanie