Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach
plenfrdeitru

Polityka prywatności RODO

Regulamin zajęć dodatkowych

 

REGULAMIN ZAJĘĆ  DODATKOWYCH
prowadzonych przez nauczycieli, instruktorów w ramach programów zewnętrznych  na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach

 & 1
 1. Uczestnikami programu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.
 2. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły w godzinach  i dniach ustalonych z dyrektorem szkoły przez prowadzących zajęcia.
 3. Prowadzący zajęcia  zobowiązani są do wywieszenia harmonogram  godzin zajęć  na tablicy  szkolnej  po  uzgodnieniu i zatwierdzeniu go przez dyrektora szkoły.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela/instruktora ,zgłoszenie tego faktu dyrektorowi i  w miarę możliwości powiadomienie rodziców  i uczniów.

& 2

Zajęcia odbywają się według ściśle ustalonego harmonogramu  w określonych grupach liczących od 1 do 30 uczniów i prowadzone są przez nauczycieli uczących w szkole lub instruktorów zewnętrznych .

& 3
 1. Uczestnicy i prowadzący zajęcia zobowiązani są znać i przestrzegać Regulamin Zajęć    Dodatkowych.
 2. Nauczyciele i instruktorzy zobowiązani są zapoznać uczestników zajęć z ogólnymi zasadami BHP    oraz zasadami  korzystania z pomieszczeń szkolnych.

 & 4

 1. Nauczyciele  i instruktorzy prowadzący zajęcia są zobowiązani prowadzić wymaganą dokumentację i stosować się do wszelkich wskazówek osoby nadzorującej realizację programu zgodnie z warunkami zawartej w tym celu umowy.
 2. Ponadto obowiązkiem prowadzącego jest:
 • Nadzór i opieka nad uczestnikami przed i po zajęciach (od momentu wejścia do czasu opuszczenia terenu szkoły).
 • Każdorazowe sprawdzenie pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia po skończonych zajęciach i zgłoszenie ewentualnych usterek  obecnemu pracownikowi szkoły lub do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły.
 • Zapoznanie swoich podopiecznych z  regulaminem  obiektu i pomieszczeń, z których będą korzystać.
 • Dbanie o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz  zachowanie ładu i czystości na obiekcie , w szatni i pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia.
 • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu.
 • Uczestnicy zajęć wchodzą do pomieszczeń klasowych i sportowych tylko w obecności nauczyciela lub instruktora.
 • Nauczyciel i instruktor ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć do czasu ich zakończenia.

& 5

Prowadzący i uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia i szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektu , pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego.

& 6

Wstęp i przebywanie w pomieszczeniach  szkolnych uczniów bez  nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia jest zabronione.

& 7

Prowadzący zajęcia jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, powinien dostosować stopień trudności stosowanych ćwiczeń do możliwości  swoich podopiecznych oraz zaleceń specjalistycznych.

& 8

Za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie szkoły lub w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2013 roku.

Biuletym - BIP

Szkolna klauzula polityki

Program Erasmus+

Erazmus

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Dzwonki

1

08 00 - 08 45

2

08 50 - 09 35

3

09 40 - 10 25

4

10 30 - 11 15

5

11 30 - 12 15

6

12 30 - 13 15

7

13 20  - 14 05

8

14 10 14 55

Klub Wolontariusza

Nauka słówek

logo instaling

Deutsch plus

logo deutsch plus

Nowe horyzonty

Licznik odwiedzin

2053275
DzisiajDzisiaj275
WczorajWczoraj1166
Ten tydzieńTen tydzień3693
Ten miesiącTen miesiąc3693
WszystkieWszystkie2053275

Logowanie