Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

OGŁOSZENIE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach pragnie zawiadomić, iż od dnia 20 lutego do 10 marca 2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej (druki do pobrania w sekretariacie, bądź na stronie internetowej szkoły, - link >>>).      

  Nadmienia się, że w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.