Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

ZARZĄDZENIE NR 0050.864.2023

WÓJTA GMINY MIERZĘCICE 

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 

 2023/2024 do przedszkoli oraz szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Mierzęcice

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

    § 1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas I szkół podstawowych:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

od 20 lutego 2023 r.

do 10 marca 2023 r.

do 26 maja 2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły

do 17 marca 2023 r.

do 2 czerwca 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 20 marca 2023 r.

do 7 czerwca 2023 r.

4.

Potwierdzenie w formie oświadczenia przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły

do 31 marca 2023 r.

do 23 czerwca 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 3 kwietnia 2023 r.

do 27 czerwca 2023 r.