Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

logo erasmus

Uczniowie naszej szkoły w Chorwacji

Logo Tab  W ramach programu Erasmus+, w którym  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach realizuje projekt „Together against bullying”, uczniowie naszej szkoły wyjechali do stolicy Chorwacji – Zagrzebia. W wymianie partnerskiej uczestniczyło  8 uczniów i  3 opiekunów (P. Niegowska, M. Śliż i B. Gryczka). Do Zagrzebia przybyli również uczniowie wraz z opiekunami z Turcji, Portugalii,  Północnej Macedonii oraz obecni byli gospodarze spotkania – Chorwacja.

  Realizowany projekt „Together against bullying” ma na celu poznanie strategii przeciwdziałania przemocy w szkole oraz w Internecie. Uczestnicy wyjazdu nie tylko poznali chorwacką szkołę, historię, kulturę, ale przede wszystkim brali udział w wielu warsztatach, panelach dyskusyjnych, spotkaniach, na których omawiano, jak poszczególne szkoły radzą sobie z problemem  przemocy, cyberprzemocy. Spotkali specjalistów związanych z tym tematem oraz miejsca, w których można rozwiązywać problemy takie jak: Luca Ritz Counselling Center and Community Service. Każda ze szkół przygotowała prezentację wskazującą jak projekt i zadania z nim związane zmieniły szkołę oraz z jakich narzędzi szkoły korzystają w rozwiązywaniu problemów. Nie zabrakło również prac nad ewaluacją dotychczasowych działań.  

  Oprócz pracy nad tematem projektu uczestnicy miło i aktywnie spędzali czas. Na długo pozostaną w pamięci podchody na terenie Zagrzebia, w którym Polska zdobyła pierwsze miejsce. Artystycznie wykazaliśmy się tworząc komiksy  i plakaty.  Śpiewaliśmy po łacinie i tańczyliśmy tańce z krajów naszych partnerów. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wycieczka nad Adriatyk i spacery po Opatii i Rijece - stolicy kultury europejskiej w 2020r. 

  W Chorwacji spędziliśmy pracowicie i jednocześnie bardzo przyjemnie czas. Teraz kolej na Polskę. W październiku 2022 r. to my będziemy gościć wszystkich partnerów w murach naszej szkoły.

Barbara Gryczka

 

 

* * * * * *