Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Z wizytą w bibliotece

IMG 9074   Biblioteka to miejsce przyjazne dla każdego. Przekonali się o tym także uczniowie klas I-III naszej szkoły. W drugiej połowie maja uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mierzęcicach. Wizyty każdej klasy zaplanowano na inny dzień, aby wszystkie dzieci mogły jak najwięcej skorzystać z tych specjalnych bibliotecznych lekcji.

   Celem tych spotkań było nie tylko zapoznanie dzieci z miejscem, sposobem prowadzenia zbiorów bibliotecznych, ale także rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych. Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki publicznej, dowiedzieli się czym różnią się poszczególne działy, jakie książki się tam znajdują oraz jak należy, we właściwy sposób, korzystać z tych księgozbiorów. Najmłodsi uczniowie zapoznali się także ze sposobem wypożyczania książek oraz mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat sposobu oznaczania zbiorów bibliotecznych. Panie bibliotekarki przygotowały także różne konkursy związane z literaturą dziecięcą. W bardzo ciekawy sposób omówiły zasady korzystania z biblioteki i czytelni. Wszystkie klasy z zainteresowaniem słuchały informacji, z wielką ciekawością oglądały pomieszczenia biblioteczne i brały udział w zajęciach.

   Klasy trzecie zostały ponadto oficjalnie wprowadzone do Braci Czytelniczej poprzez złożenie uroczystego przyrzeczenia. Następnie dzieci zostały pasowane na czytelnika, przez Dyrektor Biblioteki - Panią Grażynę Czaplę, poprzez dotknięcie ramienia książką. Na potwierdzenie uczniowie złożyli podpisy w Księdze Pamiątkowej. Na zakończenie, uczniowie klas III otrzymali wspaniałe upominki w postaci książek i słodyczy.

   Spotkania biblioteczne sprawiły dzieciom wielką radość. Były one dla nich dobrą lekcją, przez którą poszerzyli oni swoje wiadomości o pracy bibliotekarza oraz poznali wartość książki i zalety czytania. Na koniec każdej wizyty dzieci zeszły do wypożyczalni, gdzie mogły wypożyczyć jakąś ciekawą dla siebie książkę. Uczniowie wracali do szkoły pełni wrażeń i nowych doświadczeń. 

 Wszystkie zdjęcia znajdują się w galerii >>>

 

* * * * * *