Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Uczniowie w Urzędzie Gminy

  W dniu 12 maja 2022 r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach odwiedzili Urząd Gminy w Mierzęcicach. Ósmoklasiści zostali powitani przez Zastępcę Wójta, Panią Iwonę Pańtę. W dalszej części uczniowie udali się do sali konferencyjnej, gdzie wysłuchali wykładu, po którym zadali Pani Sekretarz Magdalenie Pasierb kilka pytań. Klasy ósme miały okazję spotkać Wójta Gminy Pana Grzegorza Podlejskiego w jego gabinecie i przeprowadzić z Nim krótką rozmowę. Pod koniec dwoje uczniów w imieniu wszystkich złożyło na ręce Pana Wójta i Pani Sekretarz kwiaty w podziękowaniu za poświęcony czas i przekazanie wiele ważnych i ciekawych informacji.

Julia Szafran.

 

* * * * * *