Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Mierzęcicach

 

  Dzień  6 maja 2022 r. zapisze się w historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach jako jeden z najważniejszych.  Uroczystość, jaką był Jubileusz 70-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Mierzęcicach oraz  przekazanie szkole sztandaru, miała charakter szczególny  i bardzo wzniosły. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – Pani Paulina Niegowska z wielkim wzruszeniem mówiła o tej wyjątkowej chwili:

„Nadanie sztandaru dla szkoły to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie. Będziemy niezmiennie dbać o to, aby cała społeczność szkolna czciła wartości, jakimi dla każdego Polaka są Bóg, Honor, Ojczyzna i o to, byśmy byli odpowiedzialni za wartości, którym szczególnie służył patron naszej szkoły – Tadeusz Kościuszko.”

   Podczas uroczystości oficjalnej odczytano historię szkoły i dziękowano wszystkim tym, którzy czynili ją piękną, wszechstronnie rozwijającą swoich wychowanków   i spełniającą swoją  najważniejszą rolę – krzewienia ideałów mądrości, dobra i sprawiedliwości.

  Obchody tego wspaniałego wydarzenia rozpoczęła uroczysta  Msza Święta sprawowana przez proboszcza Parafii Targoszyce - Księdza Kanonika Janusza Rakoczego oraz byłego katechetę i wikariusza Parafii Targoszyce - Księdza Rafała Kordaszewskiego. Słowo Boże wygłosił absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – Ksiądz Włodzimierz Machura.

  Gośćmi honorowymi uroczystości byli Gospodarz Gminy Mierzęcice – Wójt Gminy Mierzęcice - Grzegorz Podlejski, zastępca wójta Gminy Mierzęcice  Iwona Pańta, skarbnik Gminy Mierzęcice Agnieszka Frączek, przewodnicząca  Rady Gminy Mierzęcice  Monika Dyraga wraz z Radnymi Gminy Mierzęcice,  Ksiądz Rafał Kordaszewski, Ksiądz Włodzimierz Machura, Ksiądz Przemysław Szot, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, w tym byli dyrektorzy szkół, nauczyciele emeryci, prezes Oddziału ZNP  Robert Białek, Jan Kraśkiewicz, dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego filii Mierzęcice Jakub Kulej, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Będzinie  Marzena Brudzińska. Na uroczystość przybyli także uczniowie, rodzice uczniów, pracownicy i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

  Fundatorzy sztandaru z godnością  przypomnieli, iż chlubne tradycje szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.

  Podczas przemówień szanownych gości wielokrotnie podkreślano  wielkie poświęcenie, oddanie i  wzorową służbę tych, którzy tę szkołę przez lata tworzyli i pracowali na jej wielkość. Praca na rzecz dobra ogólnego i miłość do Ojczyzny  jest cechą mówiącą
o jakości ludzkiego życia. Patriotyzm jest wartością świadczącą o jakości człowieka. Wicedyrektor szkoły Beata Fryc serdecznie podziękowała za ufundowanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach. Fundatorami sztandaru byli: Grzegorz Podlejski, Iwona Pańta, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, Radni Gminy Mierzęcice, Monika Dyraga, Bożena Jach, Katarzyna Burczyk, Hanna Kałuska, Anna Kolasińska, Emilia Krzyżanowska, Krzysztof Kobiałka, Jacek Malikowski, Zbigniew Feliszewski, Marcin Jędrusik, Robert Małecki, Piotr Pasamonik, Przemysław Paszewski oraz dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego filii Mierzęcice Jakub Kulej i Łukasz Skupień - firma Lumana Pro.

  Jubileusz szkoły uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, podczas którego przypomniano postać patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki – wybitnego wodza i wielkiego Polaka.  Oddając  hołd Wspaniałemu Naczelnikowi, laureatki szkolnego konkursu historyczno - literackiego  o patronie szkoły - Julia Czapla,  Nikola Czapla i Anna Kyrcz - odczytały swoje wiersze i listy,  a występ wzbogaciły  utwory  muzyczne przygotowane przez uczennice:  Emilię Duś, Zuzannę Jabłońską i Barbarę Ciesielską. Uczniowie klas starszych: Oliwier Kamiński, Magdalena Góralczyk, Julia Brenza, Jakub Bystrzycki, Zuzanna Hudecka,  Kinga Pawłowska, Krystian Kubinek, Jakub Kocot, Miłosz Wojańczyk, Magdalena Blachlińska, Marcelina Wołyniec, Paulina Bijak, Maciej Nowak, Ksawery Sarnik, Adrianna Hyla, Mikołaj Wylężek, Nikola Król, Oliwia Bartosz, Robert Kołodziejczyk, Kornelia Słaboń, Dawid Góralczyk, Matylda Łazarczyk, Julia Zielińska oraz chór pod przewodnictwem nauczyciela muzyki  Barbary Gryczki zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Uczniowie klas młodszych uhonorowali uroczystość polskim tańcem narodowym. Na zakończenie absolwentka Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – Kamila Dróżdż  uatrakcyjniła obchody jubileuszu  krótkim  recitalem.

  Po wielkich chwilach wzruszeń dyrektor szkoły Paulina Niegowska podziękowała zebranym za uczestnictwo w tej historycznej uroczystości i zaprosiła wszystkich do zwiedzania szkoły, obejrzenia kronik archiwalnych i wpisu do Kroniki Jubileuszowej.

                                                                                                                      Paulina Niegowska

 

 

Wszystkie zdjęcia znajdują się w w galerii >>>

 

 

* * * * * *