Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

logo erasmus

 

Kolejny wyjazd zrealizowany w projekcie „Together Against Bullying” programu Erasmus+

Logo Tab  W dniach 28-31 marca 2022 odbyło się szkolenie dla kadry pracującej w projekcie TAB. Spotkanie miało miejsce w szkole partnera tureckiego w Ankarze. Szkołę Podstawową nr 1 w Mierzęcicach reprezentowały 2 osoby - koordynator projektu M. Śliż oraz dyrektor szkoły P. Niegowska.  W szkoleniu udział wzięli nauczyciele ze szkół partnerskich z Portugalii, Polski, Północnej Macedonii, Chorwacji, razem 11 osób.  Celem wyjazdu było przeszkolenie nauczycieli z zakresu cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami, w jaki sposób realizowane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci w szkołach. Nauczyciele poznali regulacje prawne stosowane w innych państwach w związku z wirtualnymi przestępstwami. Zaprezentowano praktyczne rozwiązania, jak radzić sobie z cyberagresją, wzbogacono warsztat pracy o umiejętności prowadzenia zajęć poświęconych cyberprzemocy, w świecie, w którym cyberprzemoc jest niestety chlebem powszednim. 

  Celem spotkania była analiza realizacji dotychczasowych zadań projektowych oraz planowanie przyszłych działań. Rozmawiano także nad kolejnym wyjazdem, tym razem dla uczniów, do Północnej Macedonii w czerwcu b.r. W I połowie czerwca grupka 7 uczniów pod opieką 3 nauczycieli wyjedzie do Skopie na okres 7 dni.  Skopie – to kolejna stolica europejska, którą odwiedzimy w projekcie TAB programu Eramus+

 

 

******