Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Samorządności 

20220321 113231  21 marca w naszej szkole odbyły się dwa bardzo ważne święta -  Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Samorządności. Poniedziałek rozpoczął się od symbolicznego przekazania uczniom władzy w szkole przez Panią Dyrektor Paulinę Niegowską. Podczas symbolicznego przekazania klucza do szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego obiecali dbać o placówkę jak o najcenniejszy skarb. Chętni uczniowie z radością wcielili się w rolę nauczycieli i ucząc się odpowiedzialności prowadzili lekcje z ulubionych przedmiotów. Tradycją w naszej szkole jest również coroczne przygotowywanie Marzanny, które w tym roku zostały wykonane we współpracy z naszymi przyjaciółmi z Włoch, których gościliśmy w ramach projektu Erasmus+.  Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole został także obchodzony w wyjątkowy sposób przez najmłodszych uczniów. Dzieci z klas 1-3 barwnym korowodem pod przewodnictwem Pani Dyrektor  przeszły na boisko szkolne. Trzymając w rękach Marzanny oraz machając kolorowymi gałązkami z radością powitały wiosnę. Następnie przyszła pora na symboliczne topienie Marzanny na znak odejścia zimy. Po powrocie do klas uczniowie wykonali w grupach piękne plakaty ukazujące Panią Wiosnę. Wiosennego akcentu w ten dzień dodawał strój uczniów i nauczycieli, którzy pojawili się w szkole w wiosennych barwach