Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Z wizytą w teatrze

1   Legenda głosi, że gdy tylko zły Zegarmistrz zbuduje swój zegar, to świat przestanie istnieć...
  Wzruszającą opowieść o przemijaniu, ale również o usilnym poszukiwaniu utraconego czasu  i ogromnej chęci zatrzymania go, mogli obejrzeć uczniowie naszej szkoły, odwiedzając Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie.
  W pracowni Zegarmistrza czas na chwilkę zatrzymuje się za sprawą ciepłego wspomnienia ferii spędzanych u dziadków. Dom dziadków pachniał ciepłą herbatą i szarlotką babci...
  Ta przepiękna baśń o tym, że czasu nie można zatrzymać, ale warto go ofiarować komuś, kto za nami tęskni, kto do serca czas nasz schowa,  na długo zostanie w naszych wspomnieniach.