Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Święto niepodległości

„Nie zginęła! Z martwych wstała!

Mimo wrogich burz.

Wstała wielka i wspaniała

w blasku jasnych zórz.”

  Zacytowany fragment wiersza znalazł się w programie akademii z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się w naszej szkole 10 listopada. Miała  ona formę historycznej podróży, opartej na wydarzeniach związanych z walką Polaków o niepodległość, zakończoną szczęśliwie w 1918 roku. Mądrym słowom o kolejnych pokoleniach podejmujących próby przywrócenia Polski na mapę Europy towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina. Nie zabrakło też pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego. Finałowy utwór pt. „Wolność” nawiązywał do wygłoszonego wcześniej przesłania: Niepodległość to niezawisłość jednego państwa od drugiego. To inaczej suwerenność albo po prostu wolność.