Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

  Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym konkursie- Adventskalender (kalendarz adwentowy).

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ADVENTSKALENDER” - KALENDARZ ADWENTOWY

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach
 • Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialni są:
 • Pani Katarzyna Łozińska-Jach
 • Pani Katarzyna Dyszy
 • Pan Ireneusz Hołubowicz
 1. CELE KONKURSU:
 • poszerzanie znajomości i wiadomości językowych
 • zachęcanie do nauki j. niemieckiego
 • wzbudzanie zainteresowanie j. niemieckim
 • pogłębianie wiedzy nt. tradycji adwentowych i bożonarodzeniowych w krajach niemieckojęzycznych
 • pogłębianie wiedzy z zakresu religii
 • kształtowanie tolerancji wobec obcych kultur
 • rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie zdolności manualnych oraz artystycznych
 1. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach z klas 1-3 oraz 4-8.

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU:

Termin złożenia prac: do 6 grudnia 2021 r. Prace należy przekazać nauczycielom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Klasy 1-3

Zadaniem konkursowym dla klas 1-3 jest wykonanie kalendarza adwentowego w języku polskim. W każdym okienku kalendarza powinien znaleźć się rysunek, bądź słowo związany z czasem adwentu, świętami czy zimą.

Klasy 4-8

Zadaniem konkursowym dla klas 4-8 jest wykonanie kalendarza adwentowego w języku niemieckim, w którym będzie można znaleźć w każdym okienku słówko, bądź wyrażenie związane z zimą, czasem adwentu oraz Świętami Bożego Narodzenia.

Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę konkursową, dozwolone jest wykonywanie pracy tylko indywidualnie. Forma wykonania pracy dla wszystkich uczniów pozostaje dowolna. Zachęcamy natomiast do wykonywania prac przestrzennych.

Prosimy wszystkich uczestników konkursu o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której się uczęszcza.

 1. KRYTERIA OCENY:

Dla klas 1-3

 • zgodność z tematem,
 • jakość pracy,
 • walory estetyczne,
 • pomysłowość autora

Dla klas 4-8

 • poprawność językowa i merytoryczna pracy,
 • zgodność z tematem,
 • jakość pracy,
 • walory estetyczne,
 • pomysłowość autora
 1. NAGRODY:
 • Jury wyłoni najciekawsze prace w kategorii klas 1-3 oraz 4-8 przyznając nagrody.
 • Każdy uczestnik konkursu może liczyć na punkty dodatnie z zachowania i ocenę z przedmiotu.