Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

logo erasmus

SNAP WORDS = SŁOWA OBRAZY

Logo Tab  Ostatni tydzień października upływa naszym uczniom między innymi na zajęciach poświęconych tzw. „snap words”. Nie jest to zadanie łatwe. Wymaga wiele kreatywności. Najtrudniejsze to znaleźć pomysł. Uczniowie, w ramach realizacji erasmusowego projektu TAB „Together against bullying”, prezentują w sposób graficzny słowa, które kojarzą się im z projektem. A projekt ma na celu przeciwdziałanie agresji szkolnej i cyber agresji. Wspólnie wybraliśmy słowa klucze. Skoncentrowaliśmy się na pozytywnych, by niepotrzebnie nie podkreślać negatywnych zachowań i emocji. Prace uczniów niebawem zobaczycie na szkolnym korytarzu, a teraz mały ich przedsmak ….