Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli


  Ruszył "Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli" finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Głównym zadaniem programu jest zorganizowanie podstawowej formy wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy poszukują informacji na temat dobrostanu psychicznego po pandemii. Równocześnie są przygotowywane materiały do pobrania, jak i oglądania, które mogą pomóc w planowaniu polityki edukacyjnej bardziej przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.
 

  Zachęcam do korzystania z Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej: https://pwpp.uksw.edu.pl

  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu, dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Na bieżąco na Platformie uzupełniane
i aktualizowane są materiały, informacje oraz formy wsparcia.

Z wyrazami szacunku      

Agata Sobczyk - Koordynator Wsparcia

tel. 504 003 546