Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Logo projektu PL

Wrzesień pod znakiem wyjazdów w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach.

Logo Tab  Początek nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 został wykorzystany, aby zrealizować 2 wyjazdy zagraniczne, zaplanowane w ubiegłym roku szkolnym, a realizowane w ramach programu Erasmus+. Koordynator projektu TAB Together Against Bullying – p. Maria Śliż oraz dyrektor szkoły – p. Paulina Niegowska odwiedziły Portugalię, aby spotkać się z erasmusowymi partnerami.  Celem wizyty było: przedyskutowanie dotychczasowych akcji, zaplanowanie nowych zadań oraz podróży,  porozmawianie o realizacji projektu w warunkach pandemii. Przede wszystkim była to wizyta szkoleniowa, dzięki której nauczyciele mieli doskonalić swój warsztat pracy.

  Nasz międzynarodowy projekt TAB rozpoczął się rok temu, jednak ze względu na pandemię realizowany był w całości online. Zaplanowane na ubiegły rok szkolny wyjazdy nie odbyły się. W wyniku rozmów z partnerami z: Turcji, Chorwacji, Północnej Macedonii oraz Portugalii zmieniono harmonogram wyjazdów i ustalono, że kolejne, po Portugalii, wizyty odbędą się w marcu 2022 w Turcji oraz w czerwcu 2022 w Północnej Macedonii. Wyjazd do Turcji to wizyta szkoleniowa dla nauczycieli. Pierwotnie była zaplanowana na inny termin, jednak teraz, w obliczu pandemii, uważamy, że rozsądniej i bezpieczniej będzie najpierw zrealizować wyjazdy nauczycielskie. Drugi wyjazd, zaplanowany na czerwiec 2022, to wyjazd dla grupy uczniów pod opieką nauczycieli. Takie są plany, jednak ich finalizacja będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej na świecie.

  Projekt powinien być jeszcze realizowany przez rok, jednak niewątpliwie zostanie przedłużony, ponieważ nie jesteśmy w stanie w najbliższym roku szkolnym zorganizować kolejne 4 międzynarodowe wizyty, w tym jedną w Polsce.

  Pobyt w Portugalii dostarczył uczestnikom wielu wrażeń, ale przede wszystkim był okazją do poznania partnerów i nawiązania z nimi pozytywnych relacji. Nasza szkoła partnerska w Portugalii to zespół szkół w miejscowości Barreiro. Zespół składa się z 4 szkół, począwszy od najmłodszych uczniów w przedszkolu, skończywszy na szkole średniej. 

  Wizytując szkołę, poznaliśmy w jaki sposób funkcjonuje, jednocześnie zostaliśmy zaznajomieni z portugalskim system edukacji. Ponadto mieliśmy okazję zapoznać się ze szkołami partnerskimi z innych państw. Obejrzeć prezentacje, filmy o szkołach partnerów oraz państwach, z których pochodzą. Sami także przybliżyliśmy naszą szkołę, gminę i kraj zagranicznym nauczycielom.

  Jednym z głównych celów wizyty było doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. poprawienie umiejętności przeciwdziałania i zwalczania agresji szkolnej. Dlatego też uczestniczyliśmy w warsztatach, debatach i wykładach poświęconych tej tematyce. Ponadto przyjrzeliśmy się funkcjonowaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości szkolnej. Zobaczyliśmy jak pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest w innych państwach. Rozmawialiśmy także z różnymi grupami, które tworzą portugalskie środowisko szkolne, poznając w jaki sposób, z ich perspektywy, można zapobiegać agresji szkolnej.          

  Wyjazd odbył się w ramach programu ERAMUS+ akcja KA229  - partnerstwa strategiczne, zaś sam projekt nosi nazwę: TAB - Together Against Bullying 2020-1-PL01-KA229-081653_5.

  W Szkole Podstawowej w Mierzęcicach realizujemy 2 projekty Erasmus+ dlatego też przed nami kolejny wyjazd, tym razem z drugiego projektu. Odbędzie się jeszcze we wrześniu, by zdążyć przed ewentualną kolejną falą pandemii. Wszystkie wspomniane działania współfinansowane są w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.