Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Cena obiadów w roku szkolnym 2021/2022

  Informujemy, że cena obiadów w roku szkolnym 2021/2022 wyniesie 4,50 zł za jeden obiad. Płatności należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 każdego miesiąca.