Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „ALLLE HIT”

  Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej zaprasza do udziału w IV Zagłębiowskim Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „ALLLE HIT”.

REGULAMIN

IV ZAGŁĘBIOWSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO

„ALLLE HIT!”

 

 1. Organizatorzy konkursu – Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Piwowara w Dąbrowie Górniczej (41-303 al. Piłsudskiego 24), nauczyciele: Teresa Makuch, Aneta Limanowska – Kreczko, Patrycja Bugajska, Weronika Skrzekowska.
 1. Cele konkursu :
 • rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych,
 • popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki,
 • rozwijanie twórczych możliwości i kreatywności uczniów,
 • wyrabianie nawyków czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
 • zachęcanie do aktywnego korzystania z zasobów bibliotek, nie tylko szkolnych.
 1. Adresaci konkursu:

  Uczniowie z zagłębiowskich szkół podstawowych i szkół średnich.

 1. Konkurs jest jednoetapowy. 
 1. Zadania konkursowe:

*dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej – okładki wykonanej dowolną  techniką w wymiarze A3 do wybranej przez siebie książki zasługującej na miano hitu czytelniczego,

 *dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej: przygotowanie lapbooka na temat wybranej książki zasługującej na miano hitu czytelniczego,

*dla uczniów szkół średnich: przygotowanie plakatu promującego książkę, która zasługuje na miano hitu czytelniczego (A3, technika dowolna).

 1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę według wzoru – Załącznik nr 1 - link >>>.
 1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z danej szkoły. 
 2. Prace z dopiskiem: „Allle hit!” należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu albo biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej (41-303 al. Piłsudskiego 24) w nieprzekraczalnym terminie do 31 V 2021 r.  Kontakt z Organizatorem: tel. 662105118, 794775289. 
 1. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (sp13dg.pl) 15 czerwca 2021 roku, a dyplomy i nagrody laureaci otrzymają pocztą na adres szkoły.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

                                                                

Zapraszamy do udziału w konkursie!