Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE LUB BAJKĘ

DOT. BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

 

 

CEL GŁÓWNY

 

Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym

CELE SZCZEGÓŁOWE

·     edukacja młodych uczestników ruchu drogowego,

·     popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży (np. nabycie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, zasadach bezpieczeństwa obowiązujących niechronionych uczestników ruchu drogowego, umiejętności rozpoznawania zagrożeń w ruchu drogowym i ich unikania, a także identyfikacji służb ratunkowych oraz ich prawidłowego powiadamiania),

·     promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. zasad poruszania się pieszych, stosowaniu elementów odblaskowych, czy znajomości znaków drogowych),

·     kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

·     rozwijanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności wypowiadania się dzieci i młodzieży, a także

·     promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionych pisarsko/literacko,

·     szerzenie wiedzy na temat działalności Inspekcji Transportu Drogowego.

ODBIORCY

·     dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat.

OPIS KONKURSU

Zadaniem Uczestnika jest samodzielne napisanie opowiadania lub bajki dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opowiadanie lub bajka powinno spełniać następujące warunki:

  • zawierać tytuł,
  • mieć charakter edukacyjny,
  • jednym z bohaterów ma być Krokodylek Tirek,
  • zawierać odniesienie do co najmniej trzech zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. dotyczące pieszych, rowerzystów, kierowców lub pasażerów itp.),
  • nie przekraczać objętości 4000 znaków (bez spacji),

  Ogłoszenie konkursu zostało zaplanowane na dzień 6 maja 2021 r., w którym  obchodzony jest „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

FORMA

Praca powinna być opracowana w formie elektronicznej w formacie .doc, .docx, .rtf lub .pdf, umożliwiającym weryfikację liczby znaków użytych w pracy (objętości pracy).

HARMONOGRAM

06.05.2021 r. – ogłoszenie konkursu - „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”;

04.06.2021 r. – termin nadsyłania prac;

21.06.2021 r. – ostateczny termin na ogłoszenie laureatów.