Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Alarm smogowy 2 poziom w dniach 24.04.2021 do 31.12.2021 r.

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Link do artykułu >>>