Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

„Wirtualne obchodzenie Konstytucji 3 Maja”

  W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dlatego Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

 1

  Konstytucja 3 Maja - uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję.

  Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 r., była efektem pracy i zabiegów polskich patriotów, którzy dążyli do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

  Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców państwa oraz zasady organizacji jego władz. Postanowienia Konstytucji były rewolucyjne, doniosłe na miarę epoki, określały ramy nowego państwa – monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej m.in.: zniesiono wolną elekcję i liberum veto, zlikwidowano odrębność Korony i Litwy, powołano rząd tzw. Straż Praw z królem na czele jako organ władzy wykonawczej, organem władzy ustawodawczej był Sejm, zwiększono liczbę wojska, zreformowano sądownictwo, nadano uprawnienia mieszczanom i chłopom

2

  Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 Maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich, zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego, od 1945 roku znajduje się  w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

3

  Z okazji obchodów Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja proponujemy Wam zabawę coraz bardziej popularną. Wejdźcie do escape roomu i spróbujcie przejść poszczególne etapy, a zobaczycie, co znajduje się na końcu tej drogi.

  • PROPOZYCJE DLA UCZNIÓW MŁODSZYCH:

link 1 >>>

  • PROPOZYCJE UCZNIÓW STARSZYCH:

link 2 >>>

  Inne atrakcje:

  • Muzeum Powstania Warszawskiego – wstęp wolny

link 3 >>>

Zamek Królewski w Warszawie:

  • Konstytucja 3 maja – historia prosto z Zamku:

link 4 >>>

  • Spotkanie z mistrzem Janem Matejko „ Konstytucja 3 maja 1791

link 5 >>>

  • Piosenka młodego patrioty:

link 6 >>>