Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

logo erasmus

Dzień Bezpiecznego Internetu

Logo tab  Na świecie 9 lutego, natomiast w naszej szkole od 8 do 12 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Można powiedzieć, że u nas był to tydzień! Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Na początku akcji dzień ten świętowano tylko w Europie, teraz przekracza granice Europy i angażuje państwa z całego świata.

  Święto ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, ponadto z zagrożeniami Internetu zaznajamia także rodziców, nauczycieli i wychowawców. Tegoroczna edycja organizowana była pod hasłem „Razem dla lepszego internetu!”.

  Chętnie wzięliśmy w niej udział, zwłaszcza, że podobne działania towarzyszą nam od początku tego roku szkolnego, kiedy to zaczęliśmy realizować projekt TAB – Together Against Bullying – w ramach programu Erasmus+ Projekt TAB ma przeciwdziałać agresji szkolnej oraz agresji w Internecie, dlatego koordynator projektu – M.Śliż zgromadziła wokół organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którym problem bezpieczeństwa w sieci jest bliski.

  Zorganizowaliśmy w szkole szereg zajęć stacjonarnych (klasy 1-3) oraz online (klasy 4-8), na których przybliżaliśmy uczniom zagadnienie bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie wykonali prace plastyczne ilustrujące to zagadnienie, ponadto wykonali prezentacje power point. Wszystko to po to, aby Internet był bezpieczniejszym i lepszym miejscem. Uczniowie klas starszych chętnie grali w grę online „Happy Onlife” przygotowaną przez Komisję Europejską, której celem jest podniesienie świadomości zagrożeń, ale i możliwości, które niesie Internet. Obejrzeliśmy filmy, scenki, kreskówki uświadamiające uczniom jak być świadomym uczestnikiem świata online. A przede wszystkim rozmawialiśmy, słuchaliśmy i analizowaliśmy nasze zachowania w sieci. Niektórzy uczniowie nauczyli się na pamięć rymowanki, definiujące zasady bezpieczeństwa w Internecie.

  Inicjatywą tą „zaraziliśmy” naszych partnerów z projektu TAB, ponieważ podobne działania przeprowadzono w zaprzyjaźnionych szkołach w: Turcji, Północnej Macedonii, Chorwacji,  Portugalii.

  Jesteśmy przekonani, że efektem, tak szeroko przeprowadzonych działań, będzie bezpieczniejsze i bardziej odpowiedzialne zachowanie naszych uczniów w Internecie, co w dobie nauczania zdalnego jest niezwykle istotne.

PREZENTACJA