Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

OGŁOSZENIE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach pragnie zawiadomić, iż od dnia 15 lutego do 15 marca 2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej (druki do pobrania w sekretariacie, bądź na stronie internetowej szkoły, tj. www.sp1-mierzecice.pl).      

  Nadmienia się, że w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.