Szkoła Podstawowa nr 1

w Mierzęcicach

Statut Szkoły

Informujemy, że ujednolicony tekst Statutu Szkoły jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie BIP Szkoły - link >>>.