Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Konkurs na stworzenie edukacyjnej gry

  Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Będzinie zapraszają do udziału w konkursie na stworzenie edukacyjnej gry planszowej dla całej rodziny, której główną bohaterką będzie Smoczyca Klara.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria wiekowa od 7-9 lat;
  • II kategoria wiekowa od 10–14 lat;
  • III kategoria wiekowa 15 i więcej.

  Aby wziąć udział w twórczej rywalizacji należy stworzyć grę planszową w oparciu o planszę formatu A4 lub A3, która może być przeznaczona dla całej rodziny. Każdy z uczestników konkursu, oprócz stworzenia planszy oraz dodatkowych elementów niezbędnych do gry (pionki, karty, etc.), musi przedstawić również szczegółową instrukcję gry (jako osobny załącznik w formie tekstowej). Każda zgłoszona praca może mieć tylko jednego autora oraz musi zostać podpisana na odwrocie planszy imieniem, nazwiskiem, adresem oraz telefonem kontaktowym uczestnika konkursu. Grę można wykonać w dowolnej technice.

  Celem wydarzenia jest nauka poprzez zabawę, wpojenie zasad fair play, nauka radzenia sobie z sukcesami i porażkami, wspólne spędzanie czasu z bliskimi, rozwijanie umiejętności społecznych, nauka kontrolowania emocji, promowanie tematyki ochrony przed zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku zagrożeń.

  Prace konkursowe należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach (42-460 Mierzęcice ul. Wolności 102a) w terminie od 20 marca do 20 maja 2021 roku. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z jego regulaminem.

Regulamin Powiatowego Konkursu na Edukacyjną Grę Planszową.

Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu.

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu.

plakat konkurs powiatowy Klara