Szkoła Podstawowa nr 1
w Mierzęcicach

Alarm smogowy 2 poziom w dniach 18 i 19.01.2021 r.

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Link do artykułu >>>